راهنمای نویسندگان

 

شیوه نامه‌ی نگارش و پذیرش مقاله

 فصلنامه مطالعات ادبی قرآنی

 

زمینه فعالیت این فصلنامه، ارائه­ی یافته­های جدید پژوهشی با رویکرد ادبی قرآنی است. از این رو مقالاتی که در راستای دانش‌افزایی، گسترش مطالعات میان‌رشته­ای، نظریه‌پردازی، نقد و نوآوری در حوزه‌ی مطالعات ادبی قرآنی باشد، در اولویت قرار خواهد گرفت.

 

کلیات 

- زبان فصلنامه فارسی و عربی است.  

- مقاله حداکثر در 20 صفحه 23 سطری A4 تنظیم شود و از ارسال مقالات دنباله‌دار و مقاله‌ی ترجمه شده اجتناب گردد. 

- نام نویسنده یا نویسندگان، رتبه علمی، دانشگاه یا موسسه مربوطه، نشانی، شماره تلفن ثابت و همراه و نمابر و آدرس پست الکترونیکی آن‌ها به طور کامل در سامانه درج شود. 

- مقاله‌ی ارسالی باید از ماهیت تحقیقی ـ تحلیلی، ساختار منطقی، انسجام محتوایی، و مستند و مستدل برخوردار بوده و با قلمی روان و رسا نگارش یافته باشد. 

- ارسال و دریافت مقاله تنها از طریق سامانه انجام می‌گردد. 

- انتشار مقالات مستخرج از پایان نامه، منوط به ذکر نام استاد راهنماست و مسئولیت آن بر عهده نویسنده خواهد بود. 

- مقاله نباید قبلاً در نشریات داخلی یا خارجی یا به عنوان بخشی از یک کتاب چاپ شده باشد و نویسنده تعهد نماید که مقاله خود را همزمان برای مجله‌ی دیگری ارسال نکرده و تا روشن شدن وضعیت نشرآن، از ارسال به سایر مجلات خودداری نماید. 

- فصلنامه در پذیرش یا رد مقاله و ویراستاری آن آزاد است. 

- مسئولیت مطالب و صحت و اعتبار علمی آن با نویسنده یا نویسندگان است.

ساختار مقاله 

1. عنوان مقاله: کوتاه و بیان کننده‌ی محتوای مقاله باشد. 

2. چکیده؛ شامل: بیان مسأله، هدف، چگونگی پژوهش و مهم ترین یافته‌ها و حداکثر250 کلمه(15سطر) باشد و از طرح فهرست مباحث یا مرور آن‌ها، ذکر ادلّه، ارجاع به مأخذ و بیان شعاری خودداری گردد. 

واژگان کلیدی:3 تا 6 کلمه و بیانگر کلمات محوری مقاله به منظور نمایه‌سازی باشد. 

ارسال چکیده مقاله به زبان انگلیسی نیز الزامی است. 

3. مقدمه؛ شامل: سوالات و فرضیه‌ها، پیشینه‌ی تحقیق، بیان ضرورت و اهداف، روش تحقیق و انجام کار، ارائه‌ی تصویر کلی از ساختار مقاله. 

4. متن: محور‌های اصلی و فرعی شامل بیان آرا، تحلیل، تفسیر، استدلال، نقد با عنوان بندی مناسب. 

5. نتیجه‌گیری: ارائه و تدوین یافته‌ها به صورت گزاره‌های خبری موجز. 

6. فهرست منابع و مآخذ: 

- کتاب: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، (تاریخ انتشار داخل پرانتز )، نام کتاب داخل گیومه و به صورت برجسته، نام مترجم یا مصحح، محل نشر: نام ناشر، نوبت چاپ. 

- مقاله: نام خانوادگی، نام نویسنده، (تاریخ انتشار داخل پرانتز)، عنوان مقاله داخل گیومه و به صورت برجسته، نام نشریه، دوره/ سال، شماره، شماره صفحات مقاله. 

- مجموعه مقالات همایش ها: نام خانوادگی، نام نویسنده مقاله، (تاریخ انتشار داخل پرانتز) عنوان مقاله داخل گیومه و به صورت برجسته، نام ویراستار یا گرد آورنده، نام مجموعه مقالات، زمان همایش، مکان همایش، شماره صفحات مقاله. 

- پایان نامه‌ها و رساله‌ها: نام خانوادگی، نام نویسنده، (تاریخ نگارش داخل پرانتز )، نام پایان نامه در داخل گیومه و به صورت برجسته، مقطع پایان نامه، نام دانشگاه. 

- منابع مجازی: نام خانوادگی، نام نویسنده یا نویسندگان، تاریخ اخذ از سایت، عنوان موضوع داخل گیومه و به صورت برجسته، نام و آدرس سایت اینترنتی.   

ارجاعات 

- ارجاعات درون متنی به صورت: (نام خانوادگی نویسنده، سال انتشار، جلد: صفحه) به عنوان نمونه: 

(بستانی، 2009، 2: 86) و در مورد منابعی که بیش از دو نویسنده دارند: (اسلامی و همکاران، 22:1384). 

- از آوردن پاورقی در صفحات خودداری شود و در صورت لزوم توضیحات اضافی به صورت پی‌نوشت در پایان مقاله و پیش از فهرست منابع و مآخذ ذکر گردد. 

- تمامی جدول‌ها و نمودارها در متن مقاله قرار گیرد و با نام و شماره مشخص گردد و در متن توسط شماره ارجاع داده شود.  

قلم مقالات 

مقالات فارسی: B Badr 13، عربی: Lotus Linotype 13 و انگلیسی: Times new Roman 12 باشد. 

توجه: 

1- در مورد ابیات و عبارات عربی داخل مقالات فارسی نیز، از فونت Lotus Linotype استفاده شود. 

2- به منظور سهولت دسترسی، نرم افزار آیات قرآن کریم و فونت Lotus Linotype ذیل همین صفحه قابل دانلود است. 

اندازه قلم‌ها 

عنوان مقاله: 16 سیاه 

کلمه‌های چکیده، واژگان کلیدی، نتیجه گیری و فهرست منابع و مآخذ: 12 سیاه 

عناوین اصلی در متن: 14 سیاه 

 عناوین فرعی: 5/13 سیاه 

متن اصلی مقاله: 13

متن چکیده و منابع و مآخذ: 12

برای دریافت فونت اینجا کلیک فرمایید

برای دریافت نرم افزار فراخوانی آیات قرآن در نرم افزار آفیس اینجا را کلیک فرمایید