درباره نشریه

فصلنامه « مطالعات ادبی ـ قرآنی »

خط مشی، اهداف و رویکردها

مقدمه

دانشکده اصول­الدین شجرة طیبه­ای است که از اندیشمند و محقق برجستة جهان اسلام، مرحوم آیت ا... علامه سیدمرتضی عسکری(ره) به یادگار مانده و از دیرباز «کلیة اصول­الدین» بغداد برای اهل فرهنگ و ادب و محققان و عالمان حوزة دین، نامی آشنا بوده است و امروزه نیز با گسترش کمی و کیفی و بهره­مندی از همکاری علمی و پژوهشی اساتید برجستة حوزه و دانشگاه از اعتبار قابل توجهی برخوردار است. گروه عربی دانشکده اصول­الدین قم با همکاری گروه­های عربی 7 دانشگاه شناخته شده دیگر، پیشنهاد راه اندازی نشریه ای علمی به منظور ارائه پژوهش­های کاربردی و دستاوردهای تحقیقاتی و تبادل آراء و اندیشه­ها و ایجاد فرصتی جهت انتشار مقالات اعضای هیات علمی دانشگاه ها از جمله دانشگاه های همکار و دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی را ارائه کرد.

مشخصات:

1ـ نام فصلنامه «مطالعات ادبی ـ قرآنی» است.

2ـ ترتیب انتشار مجله، به صورت فصل­نامه است.

3ـ رویکرد اصلی و غالب نشریه، «مباحث قرآنی در آینة ادبیات» و «پژوهش های ادبی در ارتباط با قرآن» و سایر مباحث ادبی و قرآنی است.

4ـ دانشگاه­های همکار با دانشکده اصول­الدین قم، عبارتند از:

1ـ دانشگاه قم 2ـ پردیس فارابی (دانشگاه تهران) 3ـ دانشگاه کاشان 4ـ دانشگاه اراک 5ـ دانشگاه یزد 6ـ دانشگاه پیام نور قم 7ـ دانشگاه آزاداسلامی قم.

ضرورت:

اگرچه در زمینة تحلیل محتوایی قرآن و نگرش موضوعی به این منابع، مجلاتی چند در عرصه نشریات کشور وجود داشته و در راستای ترویج فرهنگ قرآن گام­های مؤثری برداشته شده، امّا حوزه ادب به ویژه در عرصة دانشگاهی از فقدان یا کمبود مجلاتی علمی و تخصصی رنج برده که با رویکردی ادبی به آیات شریفه قرآن کریم پرداخته و با کاوش در زوایای پیدا و پنهان آیات بینات، زمینة نورافشانی این مصابیح هدایت را بیش از پیش فراهم آورد و نخبگان دانشگاهی و غیردانشگاهی داخل و خارج از کشور را با ارزش ادبی آنها آشنا سازد.

به ویژه آنکه همواره، اصحاب قلم و سردمداران سخن تأثیر گذاری کلام و ضریب نفوذ سخن خویش را با بهره­گیری از فنون مختلف ادبی و شاخصه­های علمی از فصاحت و بلاغت گرفته تا زبان شناسی و آواشناسی و هنر نویسندگی و فن خطابه و انواع و اقسام پرداخت­های ادبی ارتقاء بخشیده و گسترش روزافزون دایرة مخاطبان خود را از این رهگذار جستجو می­کنند، از این رو نبایست از این مهم در ترویج دین مبین و تبیین مکتب قرآن و اهل بیت(ع) غفلت ورزید.

بی­تردید تهیه وانتشار مقالات متقن، عمیق وغنی در این زمینه، مخاطبان جویای حقیقت وفرهیختگان و قرآن پژوهان را از اقصی نقاط دنیا به ویژه در جهان اسلام و کشورهای عربی، به خود متوجه کرده و مجذوب خواهد نمود. از این رو «رویکرد ادبی به قرآن و کریم» ضرورتی مضاعف می یابد که این مجله آن را وجهه همت خود قرار داده است.