تعداد مقالات: 16
2. تأثیر قرآن در خاوران‌نامه ابن حسام

دوره 1، شماره 2، بهار 1393، صفحه 1-27

سمیه ابراهیمی


8. قَصص یا قِصص در بافت قرآنی

دوره 1، شماره 2، بهار 1393، صفحه 59-81