سخن سردبیر

 

 

بسم الله الوهاب 

 

امروزه گسترش مطالعات و تعمیق پژوهش‌های علوم انسانی به ویژه در زمینه‌های ادبیات و علوم قرآن به عنوان دو شاخه مهم و تأثیرگذار این حوزه، بیش از پیش مورد عنایت و مطمح نظر دانشمندان و اندیشه‌ورزان قرار گرفته است.

 

از سوی دیگر پیدایش بسترهای جدید و عرصه‌های نکاویده معرفتی، مجالی گسترده را فراروی محققان و پژوهشگران مشتاق قرار می‌دهد تا ثمره افکار و تراوش اقلام خود را با دیگر دانشوران و متفکران به اشتراک گذارند و چرخه دانش بشر را به پیش رانند.

 

فصلنامه میان‌رشته‌ای مطالعات ادبی قرآنی نیز می‌کوشد در این میان، سهمی را به خود اختصاص دهد و تردیدی نیست که هر چه اقبال فرهیختگان و اهل دانش و ژرف‌نگری و عمق مقالات آنان بیش‌تر باشد، سهم و بهره‌ این نشریه نیز در گسترش پهنه علم و اندیشه و دانش و بینش فزون‌تر خواهد بود.

 

با اغتنام فرصت، از اصحاب رأی و نظر دعوت می‌کنم مقالات مندرج در شماره‌های فصلنامه را از نقد عالمانه خویش بی‌بهره نگذارند و اوراق و سطور این نشریه را به زمینه تضارب آرا و تعاطی افکار و رشد و ارتقای معارف قرآنی با رویکرد ادبی بدل نمایند.

 

                                                                                  

 

                                    والله ولیّ التوفیق

                                    حامد صدقی